Vragen en antwoorden

Bij een innovatie en een nieuwe manier van handelen met facturen horen vragen. We hebben er al zoveel mogelijk voor jullie proberen te beantwoorden!

Is verrekenen toegestaan?

Dat is afhankelijk van de soort verrekening. Bedoel je wettelijke verrekening of verrekening op basis van een overeenkomst?

Wat is verrekening op basis van een overeenkomst?

Een serie afspraken tussen twee of meer partijen om vorderingen en schulden te verrekenen conform de condities die de partijen tevoren hebben ingevoerd en geautomatiseerd zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Wat is PCM-verrekening?

Een faciliteit die gebruikers in staat stelt om onderling een verrekenings-overeenkomst tot te brengen op basis van de condities die per partij zijn ingevoerd als criteria voor selectie van verrekenbare posten. Een geaccepteerde verrekenoptie  kan vervolgens worden afgewikkeld - met of zonder Fractoring van de restvordering.  De partijen ontvangen een boekingsstuk ter verwerking in hun administratie.

Wat is meerpartijen-verrekening?

Een overeenkomst tot verrekening van vorderingen en schulden tussen twee- of meer partijen.

Wat is Fractoring?

Een nieuwe factoringformule. Bij Fractoring worden de restbedragen uit een PCM-verrekening afgewikkeld door - non-recourse - overdracht van het niet-verrekende deel van een verkoopfactuur. ProcoPay koopt de deel-factuur van de cedent en betaalt hem/haar het restbedrag onder aftrek van een vergoeding. ProcoPay incasseert - voor eigen rekening en risico - het restbedrag bij de partij die het restbedrag moet betalen.  Het te incasseren bedrag kan worden verhoogd met een vergoeding voor incassokosten.

Wat is non-recourse?

In deze factoringvorm neemt Proco Pay het kredietrisico over van de cedent (de partij die restbedrag-vordering overdraagt). Proco Pay incasseert voor eigen rekening en risico.

In welke volgorde worden facturen in een PCM-verrekening “weggestreept”?

Bij meerdere facturen van één partij in een verrekening kan het onduidelijk zijn op welke factuur het restbedrag onbetaald zou blijven. Als partijen geen afspraken hebben gemaakt over de volgorde is de vaste PCM-regel, dat de oudste factuur eerst wordt verrekend. In die situatie blijft het restbedrag openstaan op de jongste factuur.

Wat kost PCM-verrekening ?

Er is nog geen vast tarief vastgesteld. Uitgangspunt is een gering tarief van minder dan € 5,00 per

gerealiseerde verrekening per partij.

Wat kost Fractoring?

Er is nog geen vast tarief vastgesteld. Uitgangspunt is een gangbaar tarief over de factuurwaarde (inclusief btw) met een korting voor het bedrag dat via PCM kan worden verrekend.

Waarom kan de Fractoring-vergoeding lager zijn dan de factoring-vergoeding?

Voor het verrekende deel loopt ProcoPay geen kredietrisico en zijn er geen kosten voor debiteurenbeheer.

Voor wie is Fractoring geschikt?

In feite voor iedere in het Nederlandse handelregister ingeschreven ondernemer en onderneming die - verrekenbare - B2B-vorderingen en schulden heeft. Van ZZP-er tot grootbedrijf.

Wat betekent “verrekenbaar”?

Fractoring is alleen mogelijk tussen bevoegde partijen die een onbetwiste en vrij overdraagbare vordering hebben. Zij moeten hebben ingestemd met de PCM-gebruiksvoorwaarden, de Fractoring-voorwaarden en de voorwaarden die partijen hebben afgesproken bij de totstandkoming van een PCM-verrekeningsovereenkomst tussen twee- of meer partijen.

Wat betekent “vrij overdraagbare vordering”?

Dat de vordering niet is betwist en dat ook geen rechten van derden op de vordering rusten (zoals beslag of een openbaar pandrecht).

Start vandaag met zweapen.

Zweap wordt binnenkort gelanceerd. Meld je nu aan als geïnteresseerde ondernemer of accountant. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Bij de start krijg je als ondernemer een "vroege vogel"-aanbieding.