Grote bedrijven betalen later…of te laat

Late betalingen zijn problematisch voor het MKB. Grote afnemers gebruiken hun inkoopmacht om ruime betalingstermijnen af te dwingen. Ondernemers moeten hierdoor tot 120 dagen wachten voordat hun facturen worden betaald. Ondertussen moeten ondernemers salarissen, toeleveranciers en andere rekeningen wel betalen. Dit zorgt voor grote risico’s, onzekerheid en extra (financierings-)kosten bij MKB-bedrijven.

Grote bedrijven betalen later…of te laat

Sinds 2017 is de Wet late betalingen van kracht

Dat was de reden voor Ondernemend Nederland (ONL) om samen met CDA en PVDA de wet te realiseren. De bedoeling was om de betalingstermijn te beperken tot 30 dagen. Bij overschrijding zou dan de wettelijke handelsrente verschuldigd worden.

ONL wil nu dat accountants hierop gaan controleren

Het onderzoeken en melden van niet-naleving van wetgeving past binnen de NOCLAR- (Non-Compliance with Laws and Regulations) gedragsregels van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Probleem opgelost?

Nee, het probleem is nog steeds niet opgelost. Dat blijkt wel uit een onderzoek van Payt. Meer dan de helft van faillissementen ontstaat door te late betalingen.

Het aantal faillissementen dreigt weer toe te nemen. De economische groei zwakt wat af. Het zijn signalen die noodzaken tot alertheid!

De oplossing? Zweap!

Zweap biedt gebruikers de mogelijkheid om digitaal een (meer)partijen-overeenkomst tot stand te brengen voor het verrekenen van vorderingen en schulden en met gebruikmaking van factoring van de resterende restbedragen (fractoring). Simpel gezegd: het ene bedrag (schuld) wordt tegen het andere bedrag (vordering) weggestreept voor het laagste bedrag.

Weg met lange betalingstermijnen

Als je zweap gebruikt kunnen betalingen in een muisklik geregeld zijn. De verrekening kan direct gaan plaats vinden en blijft er dan een restbedrag over wordt dat ook nog betaald. Kortom, weer een zorg minder en nog steeds geld op de bank.